kritéria selektívneho odstrelu - PZ Vlková

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

kritéria selektívneho odstrelu

o nás

Kritéria chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov 15.04.2014Pre  poľovné oblasti  J XXII Humenné, J XXIV Poloninské Karpaty, J XXII Nízke Beskydy, J XXI Čergov, J XVIII Levočské pohorie, J XIX Spišská Magura, J XXV Slánske pohorie, S XII Toplianska, S XIII Tovarné - sa určujú tieto minimálne kritéria trofejí srncov súcich na chov:
1 ročné srnce
dĺžka kmeňa bez vetiev nad 12 cm
dĺžka členitého kmeňa nad 10 cm
redukovaná hmotnosť parožia - 110 gr.
2 ročné srnce
dĺžka kmeňa 18 cm
počet vetiev - 5
priemerná dĺžka vetiev nad 3 cm
bodová hodnota nad 45 b. CIC
redukovaná hmotnosť - min. 180 gr.
3 ročné srnce
dĺžka kmeňa nad 20 cm
počet vetiev - 6
priemerná dĺžka vetiev nad 4 cm
bodová hodnota min. 60 b. CIC
redukovaná hmotnosť min. 220 gr.
4 - 5 ročné srnce
dĺžka kmeňov nad 22 cm
počet vetiev - 6
priemerná dĺžka vetiev nad 5 cm
bodová hodnota - min. 75 b. CIC
redukovaná hmotnosť min. 240 gr.
Za lovné sa považujú všetky 6 ročné a staršie srnce . Za srnce nesúce na chov sa považujú:
1 ročné, ak nedosahujú stanovenú dĺžku
2 - 5 ročné, ktoré nespĺňajú dva parametre
parameter„redukovaná hmotnosť“ je len pomocný pre hodnotiteľskú komisiu
Srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochniare, zlomená pučnica, viac kmeňov ako dva a pod.)


V  poľovnej oblasti : J XVIII Levočské pohorie -
sa určujú tieto minimálne kritéria trofejí jeleňov súcich na chov:

1  ročné jelene
ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 35 cm
tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
členené kmene aj s dĺžkou menšou ako 30 cm
2 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 8 -ráka
kmene obojstranne ukončené vidlicami
dĺžka kmeňov min. 55 cm
dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
bodová hodnota min. 110 bodov CIC
3 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 8 -ráka
kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 15 cm
dĺžka kmeňov min. 65 cm
dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
bodová hodnota min. 130 bodov CIC
4 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 10 -ráka
kmene obojstranne ukončené korunami
dĺžka kmeňov min. 75 cm
dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
bodová hodnota min. 150 bodov CIC
5 -6 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 12 -ráka
kmene obojstranne ukončené korunami
dĺžka kmeňov min. 85 cm
bodová hodnota min. 170 bodov CIC
7-8 ročné jelene
členitosť min. 12 -ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 95 cm
bodová hodnota min. 180 bodov CIC
9 - 10 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 12 -ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 100 cm
bodová hodnota min. 190 bodov CIC

Za jelene súce na chov sa považujú : jelene, ktoré dosahujú min. parametre parožia chovných jeleňov stanovených vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku.

Za jelene nesúce na chov sa považujú :

jelene, ktoré nespĺňajú druhé kritérium
jelene s trvalou deformáciou parožia
4r. a staršie nekorunové , alebo len jednostranne korunové
2r. a  3r. s  kolmo postavenou vidlicou na os tela
(tzv. račie klepeto) a to aj v  prípade, že sa jedná o jednostranné postavenie takejto vidlice.
2r. a staršie s členitosťou 6 - ráka 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky